James Thomas Fillingame, Sr. - 5 Aug 1923 - 27 Sep 1971

s/o James Washington Fillingame & Eliza Jenkins

h/o Eloise Louis

                      Back to Dixie Cemetery Index